Chips

Chio Big Pep 65g

0.07 L

Chio Chips Intense Chili & Lime 65g

0.07 L

Chio Chips Paprikás 70g

0.07 L

Chio Chips Sós 70g

0.07 L

Chio Chips Újhagymás 70g

0.07 L

Chio Light Chips Caramellizált Vöröshagyma 65g

0.07 L

Chio Stickletti Burgonyás 80g

0.08 L

Chio Stickletti Sajtos 80g

0.08 L

Chio Stickletti tálcás 100g

0.10 L

Chio Taccos 65g

0.07 L

Csíki Csipsz 70 g Paprikás Hangulat

0.07 L

Csíki Csipsz 70 g Parajdi sós

0.07 L

Csíki Csipsz 70 g Roppant sajtos

0.07 L

Csíki Csipsz 70g Hagymásan-Tejfölös

0.07 L

Lay's Barbecue Oldalas 70g

0.07 L

Lay's Ketchup Stix 70g

0.07 L

Lay's MAX Sajtos-Hagymás 65g

0.07 L

Lay's MAX Salsa 65g

0.07 L

Lay's Pikáns Paprika 60g

0.06 L

Lay's Sajtos 60g

0.06 L