Chips

Cheetos Ketchup ízű chips 43g

0.04 L

Cheetos Sajt ízű chips 43g

0.04 L

Cheetos Sajt&Ketchup ízű chips 30g

0.04 L

Lay's Pikáns Paprika 70g

0.07 L

Lay's Sajtos 70g

0.07 L

Lay's Sós 70g

0.07 L

Lay's Strong Chilli&Lime 65g

0.07 L

Lay's Strong Csípős szárny 65g

0.07 L

Lay's Tejfölös-Snidlinges 70g

0.07 L